Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Regulamin
Regulamin serwisu CzarterMazury.pl

Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z serwisu CzarterMazury.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony CzarterMazury.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 3. Serwis CzarterMazury.pl nie jest firmą czarterową, a jedynie witryną porównującą ceny czarteru w różnych firmach oferujących taką usługę, na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczonych przez daną firmę cenników.
 4. Serwis dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty firm czarterowych, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy, z której pochodzi oferta.
 5. Serwis dokłada wszelkich starań, aby opisy obiektów naniesionych na Interaktywną Mapę Mazur były obiektywne oraz zgodne z prawdą. Opisy redagowane są przez administratorów Serwisu oraz Użytkowników czynnie biorących udział w tworzeniu mapy. Nie możemy zagwarantować poprawności opisów, dlatego należy traktować je jako poglądowe i w razie wątpliwości zgłaszać obiekt do ponownego rozpatrzenia przez.
 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.
Wypowiedzi użytkowników
 1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi wypowiedzi na forum Serwisu, komentarze do obiektów, komentarze do typów jachtów, komentarze do ofert czarteru, komentarze do firm czarterujących, ogłoszenia, oceny obiektów oraz typów jachtów, wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres email serwisu.
 2. Wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników i CzarterMazury.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i formę. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
 4. Wypowiedź nie może:
  • zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne
  • zawierać danych osobowych lub teleadresowych
  • zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu
  • świadomie wprowadzać w błąd
  • być zredagowana w sposób sugerujący, że Użytkownik nie jest jej autorem
  • być zredagowany w sposób sugerujący, że autorem jest pracownik Serwisu
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Korzystanie z serwisu
 1. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
 5. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.
Polityka prywatności
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tredis Przemysław Maćkuś (dalej: "Tredis") z siedzibą w Warszawie, Zwycięzców 4a
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem (formularzy zgłoszeniowych/formularzy zamówienia/sklepu internetowego) i innych form kontaktu z Tredis, w celu świadczenia usług związanych z (realizacją zamówienia/przeprowadzeniem szkolenia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym[nbsp]Tredis w zakresie usług informatycznych, transportowych, księgowych lub współpracujących z[nbsp]Tredis w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z[nbsp]Tredis i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  2. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  3. dane dla celów marketingowych:
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu zakończenia akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Tredis - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych,[nbsp]Tredis nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z (realizacją zamówienia/przeprowadzeniem szkolenia).
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
Postanowienia końcowe
 1. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w serwisie CzarterMazury.pl.
O serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl