Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Polityka prywatności
Polityka prywatności

Tredis Przemysław Maćkuś (dalej: "Tredis") dba o ochronę danych osobowych swoich klientów. Dlatego zawsze dąży do tego, by przestrzegać wszystkich mających zastosowanie i aktualnie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa użytkownikom serwisu internetowego czartermazury.pl (dalej: "Serwis") przekazującym firmie Tredis swoje dane osobowe, opracowaliśmy specjalną procedurę przetwarzania tych danych. Niniejszy dokument określa podstawową politykę w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych firmie Tredis przez użytkowników Strony zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej "RODO").

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Tredis z siedzibą w Warszawie, Zwycięzców 4A, 03-941 Warszawa.
 2. Możesz się z nami skontaktować:
  • pod adresem e-mail: admin@czartermazury.pl;
  • telefonicznie: 22 412 65 65, 662 40 41 40
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Zwycięzców 4A, 03-941 Warszawa.

§2 Definicje

 1. Dane osobowe - informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę).
 2. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 3. Naruszenie danych osobowych - rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.
 4. Usługodawca - rozumie się przez to Administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej czartermazury.pl.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej czartermazury.pl.

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem (formularzy zgłoszeniowych/formularzy zamówienia/sklepu internetowego) i innych form kontaktu z Tredis, w celu
 2. świadczenia usług związanych z realizacją zamówienia/przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
 3. dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz,
 4. w razie wyrażenia dodatkowych zgód - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

§4 Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Tredis w zakresie usług informatycznych, transportowych, księgowych lub współpracujących z Tredis w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Tredis i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§5 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  • dane dla celów marketingowych:
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu zakończenia akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Tredis - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
   • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

§6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Pani/Pana prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
 2. Pani/Pana prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana prawo do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłaś/dostarczyłeś tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pana skontaktować się z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 5. Pani/Pana prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

§7 Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w §3 powyżej. Usługodawca nie będzie mógł zrealizować jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w §3 powyżej, w przypadku niepodania danych osobowych w Serwisie.

§8 Profilowanie Danych Osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

§9 Pliki cookie

 1. Gdy korzysta Pani/Pana z naszych Serwisów, gromadzimy informacje o wizycie i sposobie poruszania się w Serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Pani/Pana komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w Serwisach wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Pani/Pana preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji Serwisów. Niektóre funkcjonalności Serwisów nie będą działały w sytuacji, gdy nie wyrazi Pani/Pana zgody na instalowanie plików cookie.
 2. Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Pani/Pana urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisów.
 3. Dodatkowo wykorzystujemy także inne technologie podobne do plików cookie takie jak web beacons zwane pikselami. Są to niewielkie pliki graficzne pobierane przez Pani/Pana komputer lub urządzenie mobilne po otwarciu danej strony internetowej w Serwisach, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail czy aplikacji mobilnej. Wykorzystujemy je po to, by zapamiętywać Pani/Pana preferencje, a także do celów marketingowych.
 4. Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie w celach określonych w nawiasach: Benhauer Sp. z o.o. sp. k. (Sales Manago), Google Inc. (Google Analytics, Double Click i Google Adwords), Facebook, Sare SA (newsletter i wysyłka mailingów), LiveChat Inc. (badania satysfakcji). Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.
 5. Pliki cookie wykorzystujemy:
  • do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony Serwisów. Dane te wykorzystujemy do optymalizacji Serwisów pod kątem odwiedzających nas użytkowników;
  • w celu zapamiętywania sposobu korzystania przez Pani/Pana z Serwisów oraz ułatwienia ich przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Pani/Pana potrzeb;
  • w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy do Pani/Pana preferencji;
  • do zapamiętania wybranych przez Pani/Pana ustawień oraz umożliwienia automatycznego uzupełnienia pola nazwy użytkownika na Pani/Pana urządzeniu przy ponownym uruchomieniu tego serwisu.
 6. Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości.
 7. Może Pani/Pana samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pani/Pana Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, może Pani/Pana dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pani/Pana Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Może Pani/Pana w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§10 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

§11 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Pani/Pana wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: admin@czartermazury.pl

§12 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

O serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl