Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Czarter jachtów » Koncha Jacht Czarter
 Nazwa:
Koncha Jacht Czarter
 Lokalizacja:
Wilkasy
 Port macierzysty:
PTTK Wilkasy
 Adres:
?widry 9 B 11-500 Gi?ycko
 Telefon:
87/735 13 43
 Fax:
 Tel. kom.:
608 630 256
 Strona WWW:
Podczas kontaktu z czarterującym
powołaj się na serwis CzarterMazury.pl!
 E-mail:
koncha@koncha.com.pl
 GG:
 Skype:
konchajacht
 Opis firmy:
Istniejemy od kilkunastu lat zajmuj?c si? czarterowaniem jachtów na Mazurach. Oferujemy jachty niezawodne i nie sprawiaj?ce trudno?ci w obs?udze. Ci?gle si? doskonalimy.Rozbudowujemy nasz? flot? i poszerzamy ofert? naszych us?ug. Na sezon 2014 przygotowali?my dla Pa?stwa ca?kowit? NOWO??. Super wyposa?ony, luksusowy jacht TANGO 33. Polecamy przestronnego, w pe?ni wyposa?onego i wci?? ciesz?cego si? powodzeniem Maxusa 33,  jego mniejsz? wersj? Maxusa 24 oraz najszybszy jacht turystyczny na Mazurach - Maxusa 28.
Zapraszamy równie? motorowodniaków. Dla nich mamy jacht motorowy Weekend 820 przystosowany dla osób niepe?nosprawnych i nie wymagaj?ce patentu motorowodnego bardzo bogato wyposa?one jachty Suncamper 30 oraz Nauticka 830 MC.
Gwarantujemy serwis w trakcie trwania czarteru,opiek? podczas szkole? i obozów oraz mi?? i fachow? obs?ug?.


 Oferta:
Maxus 33 (2009)
Maxus 28 (2011)
Maxus 24 (2011)
Tango 33 (2014)

 Procedura rezerwacji:
1.Czartery rozpoczynaj? si? i ko?cz? w porcie PTTK Wilkasy k/Gi?ycka ul.Niegoci?ska 1 nad jez. Niegocin.  Wydawanie jachtów od godziny 20.00 zdanie sklarowanego jachtu do godziny 14.00 .
2.Zawarcie umowy czarteru wymaga wcze?niejszego uzgodnienia i rezerwacji wolnego terminu
3.Niezw?ocznie zostan? wys?ane dwa wype?nione egzemplarze umów,jeden podpisany egzemplarz nale?y odes?a? w ci?gu 4 dni wraz z kopi? dowodu wp?aty zaliczki w wys. 40% op?aty czarterowej.
   Pozosta?ych p?atno?ci nale?y dokona? najpó?niej w dniu rozpocz?cia  czarteru.
 Rabaty:
RABATY (max. 15 %)
- 5%  sta?y klient  (min. 1 sezon)
- 10% sta?y klient  ( min. 3 sezony)
- 10%  studenci:maj,czerwiec,wrzesie? (nie dotyczy terminów 27.04 - 05.05. i 18.06 - 22.06)
- 5%  za drugi tydzie? czarteru,
- 10%  przy wp?acie ca?ej kwoty min. 2 miesi?ce przed rozpocz?ciem czarteru

DOP?ATY
- czarter 1-2 dni 100%
- czarter   3 dni  50%
- czarter   4 dni  20%
- czarter   5 dni  10%

KAUCJA
- p?atna przed rejsem gotówk? w wysoko?ci 500 z? (Tango 33, Maxus 33, Suncamper 30 - 1000 z?.)
- kaucja p?atna jest pierwszego dnia czarteru i rozliczana po zako?czeniu czarteru

ZA DODATKOW? OP?AT?
- niesklarowany jacht po czarterze 150 z? (Tango 33, Maxus 33 - 200 z?)
- opró?nianie toalety 250 z?
- pies na jachcie 200 z?
O serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl